2019 m. VDU ŽŪA bibliotekoje gaunami periodiniai leidiniai

2019-01-02
3938

Kviečiame į VDU ŽŪA biblioteką skaityti laikraščius ir žurnalus lietuvių ir užsienio kalbomis. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami, juos galite skaityti bibliotekoje.

Periodiniai leidiniai

Comment