Fondai

VDU ŽŪA fondai kaupiami atsižvelgiant į Universiteto mokslo ir studijų kryptis. Pagrindinė komplektavimo tematika – žemės ūkis: agronomija, ekonomika, energetika, inžinerija, kaimo vystymas ir sociologija; miškų ūkis; namų ūkis; vandens ūkis. Žemės ūkio ir technikos literatūra sudaro 60% viso fondo. Per metus įsigyjama apie 550 knygų pavadinimų.

VDU ŽŪA bibliotekoje saugomi įvairūs dokumentai: knygos, serialiniai leidiniai (žurnalai, laikraščiai, tęstiniai moksliniai leidiniai), normatyviniai dokumentai (standartai, higienos normos, statybinės normos), konferencijų medžiaga, disertacijos, disertacijų santraukos, mokslo tyrimo darbų ataskaitos, magistrų tezės bei elektroniniai ištekliai.

Visi bibliotekoje sukaupti dokumentai atsispindi VDU ŽŪA bibliotekos kotaloguose.