T.Ivanausko asmeninė biblioteka – muziejus

VDU ŽŪA (ASU) bibliotekoje įkurdinta asmeninė akad. Tado Ivanausko biblioteka, kurią padovanojo profesoriaus artimieji. Ji atvira visiems, besidomintiems T.Ivanausko veikla ar jo sukauptomis knygomis.
Šią biblioteką galima vadinti ir muziejumi – biblioteka. Joje yra ne tik knygų ir rankraščių kolekcija, bet ir autentiški baldai, knygų lentynos, paveikslai, suvenyrai bei nuotraukos. Stengtasi atkurti tokią biblioteką, kokia naudojosi T.Ivanauskas.

image-28
Knygos bibliotekoje yra išdėstytos pagal buvusią sistemą, kurią atspindi apie 1970 metus sudarytas knygų katalogėlis. Jis papildytas, tvarkant šią biblioteką, neįtrauktų knygų kataloginėmis kortelėmis.

Ši biblioteka yra ne tik muziejus žymiam mokslininkui prisiminti, bet ir tyrimų ar studijų šaltinis. Ši knygų kolekcija priklauso universiteto bibliotekai, todėl knygų aprašai yra įtraukiami į bendrą bibliotekos elektroninį katalogą. Akad. T.Ivanausko biblioteka yra jo asmeninių ir mokslinių interesų, mėgiamų užsiėmimų atspindys.
T.Ivanausko asmeninėje bibliotekoje šiuo metu yra 991 knygų pavadinimai ir 1159 knygų egzemplioriai. Ši knygų kolekcija nėra pilna. Dėl įvairių priežasčių dalis knygų nepateko į universitetui perduotą T.Ivanausko knyginį palikimą. Remiantis vien tiktai šios bibliotekos knygų katalogu, trūksta 249 knygų. Iš jų net 134 knygos priklauso ornitologijos sričiai. Tačiau knygos, esančios šioje bibliotekėleje, be abejonės, atspindi akademiko interesų sritis ir gali atskleisti bent nedidelę jo gyvenimo ir veiklos dalelę.

image-29
T.Ivanauskas pradėjo kaupti savo asmeninę biblioteką apie 1909 m., kai būdamas Peterburge tėvo bute rinko lietuvių literatūros biblioteką, kuri užėmė tik vieną spintos lentyną. Pasirinkęs mokslininko kelią, tapęs plataus profilio biologu, T.Ivanauskas neribojo savo interesų vien mokslu ir viena mokslo sritimi. Jis buvo įsitikinęs, kad mokslininkui, ypač gamtininkui būtina “… domėtis kitomis žmogaus sąmonės sritimis; etika, grožis, romantika, poezija turi taip pat lydėti jo žingsnius… Tada tik jis mokės atjausti kitų žmonių kančias ir nelaimes, mokės matyti ir aprašyti grožį tos gamtos, kurioje dirbo ir ieškojo amžinųjų jos dėsnių”. Tai atspindi ir jo sukaupta biblioteka.

Joje yra 24 teminiai skyriai ir skyreliai. Po 10-20 knygų priskiriama bendriems mokslo ir meno skyriams, tokiems kaip enciklopedijos ir žodynai, kalbos mokslai, visuomeninė literatūra, istorija, medicina, menas, literatūros mokslas ir kita literatūra. Šių skyrių knygos sudaro apie šeštadalį visų knygų. Didžioji knygų dalis priklauso biologijos, botanikos, zoologijos, žemės ūkio, miškininkystės skyriams ir kitoms susijusioms sritims, tokioms kaip bitininkystė, medžioklė, sodininkystė, daržininkystė ir kt.

Didžiausias knygų rinkinys, be abejonės, yra iš ornitologijos srities. Knygų katalogėlyje šis skyrelis pavadintas “Paukščiai”. Jis sudaro ketvirtadalį visos asmeninės bibliotekos. Šiame rinkinyje yra 19 paties T.Ivanausko knygų ir 227 kitų autorių knygos. Keletas knygų iš šio rinkinio yra žymūs XIX a. pabaigos – XX a. pradžios darbai ornifaunai pažinti, kuriais rėmėsi T.Ivanauskas. Tai žymaus Lenkijos ornitologo V.Tačanovskio veikalai: “Platki krajowe” (1882 m.), “Ologia plakow Pelskich” (1862), “Optakach drapieznysch w Krolestwie polstiem” (1860). Taip pat yra du F.Tišlerio darbai: “Die Vogel der Provinz Ostpreussen” (1914), “ Die Vogel ostreussens und seiner Nachbargebiete” (1941). T.Ivanausko bibliotekoje yra A.Reichnovo veikalas “Die Vogel, Handbuch der systematische Ornithologie” (1913), kuriame pateikta paukščių klasifikacijos sistema. Šia klasifikacija T.Ivanauskas naudojosi rengdamas “Vadovėlį paukščiams apibūdinti su trumpu aprašymu ir 207 paveikslais” (1931). Šios sistemos jis laikėsi ir vėliau, rengdamas pirmąjį “Lietuvos paukščių” (1938) tomą.

Bibliotekėleje galima rasti ir daugiau vertingų knygų, išleistų XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. T.Ivanausko kolekcijoje yra nemažai įvairių mokslininkų knygų, su kuriais jis aktyviai palaikė mokslinius ryšius, susitikdavo konferencijose. Pavyzdžiui, bibliotekoje yra penki Eriko Kumari veikalai apie Estijos paukščius. Retų knygų T.Ivanauskas taip pat gaudavo dalyvaudamas įvairiuose tarptautiniuose mokslininkų susitikimuose, kuriuose dažniausiai dalyvavo kaip Lietuvos universiteto Kaune Tarptautinio intelektualinio bendradarbiavimo komisijos narys. Dažnai užsienyje akademikas pats pirkdavo reikalingą literatūrą.

Tado Ivanausko biblioteka labai įdomi ne tik teminiu, bet ir kalbiniu požiūriu. Akademikas kalbėjo ir rašė keliomis kalbomis , todėl jo bibliotekoje vyrauja knygos lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis. Taip pat yra keletas knygų suomių, čekų, baltarusių, estų ir latvių kalbomis. Šioje bibliotekoje galima rasti ne tik knygas. Čia taip pat saugomi įvairių žurnalų komplektai ar atskiri numeriai, konferencijų medžiaga, aštuonių T.Ivanausko straipsnių atspaudai ir rankraščiai, susiję su jo veikla. Reikėtų paminėti rankraščius: “Lietuvos paukščiai. Pastabos”, “Sodininkystės programa”, “Pomologija”, “Zoologijos muziejaus istorija”, “Obelynė”.

Pastaba: ištraukos paimtos iš knygos „Tadas Ivanauskas. Gyvenimas ir veikla. V., 1976“.

(ŠARLAUSKIENĖ, L. Tado Ivanausko asmeninė biblioteka. Tarp knygų, 2003, nr.10, p.16-17)

Tado Ivanausko biblioteka – muziejus įsikūręs c.r. 139 kab.