Struktūra ir darbuotojai

Bibliotekos skyriai,
darbuotojų pareigos
Darbuotojai
El. pašto adresai
Telefonai
Darbo vieta
Direktorė Aušra Raguckaitė
Ausra.Raguckaite@asu.lt
Tel. nr.: 752234
Centriniai rūmai 147 kab.
Kompiuterinės sistemos
administratorė
Daiva Martinkienė
Daiva.Martinkiene@asu.lt
Tel. nr.: 752354
Centriniai rūmai 142 kab.
Kompiuterių administratorius Valdas Valius
valdas.valius@asu.lt
Tel. nr.: 752354
Centriniai rūmai 142 kab.
Centriniai rūmai 235 kab.
Vartotojų aptarnavimo ir spaudinių saugojimo skyrius
Skyriaus vedėja, TBA Gražina Šiaudikienė
Gazina.Siaudikiene@asu.lt
Tel. nr.: 752304
Skype: asu.biblioteka
Centriniai rūmai 235 kab.
Centrinė biblioteka ir
knygų saugykla
Algimanta Petruševičienė
Algimanta.Petruseviciene@asu.lt
Gražina Šimkonienė
Grazina.Sventoraitiene@asu.lt
Gražina Šakėnienė
Grazina.Sakeniene@asu.lt
Laura Saikevičiūtė
Laura.Saikeviciute@asu.lt
Mokymo literatūros biblioteka Rita Rickevičienė
(sektoriaus vadovė)
Rita.Rickeviciene@asu.lt
Danguolė Pažemeckaitė
Danguole.Pazemeckaite@asu.lt
Lina Ruplienė
Lina.Rupliene@asu.lt

Tel. nr.: 752273
Skype: asumla
Tretieji rūmai 200 kab.

Informacinių paslaugų skyrius
Skyriaus vedėja Ilma Marcinkevičienė
Ilma.Marcinkeviciene@asu.lt
Tel. nr.: 752354
Centriniai rūmai 142 kab.
Publikacijų duomenų bazės sektorius Laimutė Butkuvienė
(sektoriaus vadovė)
Laimute.Butkuviene@asu.lt
Renata Aleškevičienė
Renata.Aleskeviciene@asu.lt
Rita Rimkienė
Rita.Rimkiene@asu.lt
Tel. nr.: 788118
Centriniai rūmai 143 kab.
Interneto skaitykla Onutė Grigarienė
Onute.Grigariene@asu.lt
Tel. nr.: 788118
Centriniai rūmai 144 kab.
Leidinių komplektavimo skyrius
Skyriaus vedėja Jolanta  Grigaitė
Jolanta.Grigaite@asu.lt
Tel. nr.: 752234
Centriniai rūmai 146 kab.
Leidinių komplektavimas Vilija Juodikienė
Vilija.Juodikiene@asu.lt
Leidinių tvarkymas,
nurašymas
Roma Kmitienė
Romualda.Kmitiene@asu.lt
Vitalija Župerkienė
Vitalija.Zuperkiene@asu.lt
Tel. nr.: 788118
Centriniai rūmai 145 kab.
Leidinių katalogavimas, dalykinimas Jonas Vitkūnas
Jonas.Vitkunas@asu.lt
Rasa Babelienė
Rasa.Babeliene@asu.lt
Tel. nr.: 752354
Centriniai rūmai 148 kab.