Pagalba mokslininkui

Žurnalų ir straipsnių atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams (ISI, TDB)

Ar mokslinis žurnalas bei konferencijų leidinys  yra Web of Science duomenų bazėse? Galima patikrinti sąraše Master List:
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Suradę leidinio aprašymą, spragtelėkite Coverage.
Jeigu radote vieną iš šių DB: Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index Expanded, Science Citation Index – reiškia žurnalas yra Web of Science.Tiksli informacija apie žurnalų indeksavimą pateikiama prenumeruojamoje Web of Science duomenų bazėje, kurios adresą ir naudojimo vadovą lietuvių kalba rasite čia. Daugiau paieškos vadovų pateikta WOS svetainėje.
Kokie Lietuvos mokslo žurnalai įtraukti į ISI duomenų bazes? Žiūrėkite sąraše: http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
Kur sužinoti mokslinio žurnalo ISI citavimo indeksus (IF, AIF)?

Mokslinio žurnalo ISI citavimo indeksus (Impact Factor, Agregate Ipact Factor) galite sužinoti, atlikę paiešką ISI duomenų bazėje Journal Citation Reports (naudojimo vadovas).Taip pat galite teirautis Informacinių paslaugų skyriuje (c.r. 143 kab., tel.: 788118, laimute.butkuviene@asu.lt).

Citavimo indeksai už praeitus metus paskelbiami einamųjų metų liepos mėn. (pvz. už 2013 m. citavimo indeksai paskelbiami 2014 m. liepą).

Ar mokslinis straipsnis, konferencijos publikacija yra ISI duomenų bazėse? Atlikite paiešką ISI duomenų bazėse Web of Sciencepagal straipsnio autorių ar pavadinimą (naudojimo vadovas). Daugiau paieškos vadovų pateikta WOS svetainėjeApie savo publikacijas teiraukitės Informacinių paslaugų skyriuje (tel.: 788118, laimute.butkuviene@asu.lt).
Ar mokslinis žurnalas yra  tarptautinėse duomenų bazėse (TDB)? Patikrinkite šioje sistemoje: CUFTS. Apie savo publikacijas teiraukitės Informacinių paslaugų skyriuje (tel.: 788118, laimute.butkuviene@asu.lt).
Kokie Lietuvos mokslo žurnalai įtraukti į TDB? Žiūrėkite sąraše: http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
Ar mokslinis straipsnis yra žurnale, įtrauktame į TDB? Apie savo publikacijas teiraukitės Informacinių paslaugų skyriuje (tel.: 788118, laimute.butkuviene@asu.lt).
Kokios yra tarptautiniu mastu pripažintos (mokslo) leidyklos? Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų svarbiausių mokslinės literatūros leidyklų sąrašas: Elsevier ScienceSpringer, Blackwell Publishing, Wiley, Taylor&FrancisKluwer Academic, LippincottWilliams&Wilkins, Karger,Oxford University Press,  Cambridge University Press,SAGE Publications, Nature Publishing Group, MAIK Nauka/Interperiodic, Mary Ann Liebert, World ScientificIOP Publishing ir kitos leidyklos, kurios leidžia ne mažiau kaip 5 žurnalus su citavimo indeksu (pagal ISI Journal Citation Reports duomenis).

Asmeninės publikacijos ir jų sąrašai kvalifikacinėms atestacijoms

Kaip patikrinti savo mokslinių publikacijų sąrašą? Patikrinti, pažiūrėti įrašus galite duomenų bazėse: 
ASU mokslo publikacijos (ieškoti pagal autoriaus pavardę)
LiemsisPDB (reikia prisiregistruoti su savo asmens kodu kaip bibliotekos el. kataloge)
Kaip gauti savo mokslinių publikacijų sąrašą kvalifikacinėms atestacijoms? Publikacijų sąrašai kvalifikacinėms atestacijoms turi būti parengti ir pasirašyti Informcinių paslaugų skyriuje.
Prieš tai turite būti pateikę šio sektoriaus darbuotojoms visų savo publikacijų originalus ar kopijas, kad jų įrašai būtų įvesti į ASU mokslo publikacijų duomenų bazę. Mokslo publikacijų registravimo tvarka pateikta šiame tinklalapyje.
Kodėl duomenų bazėse ASU mokslo publikacijos ir LiemsisPDB trūksta kai kurių mano publikacijų įrašų? Jūs turbūt nepristatėte savo publikacijų originalų ar kopijų į Informcinių paslaugų skyriuje, todėl nėra įrašų duomenų bazėje. Mokslo publikacijų registravimo tvarka šiame tinklalapyje.

Mokslinių žurnalų ir mokslinės informacijos paieška

Kaip surasti mokslinius straipsnius rūpima tema? Naudokitės ASU prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kuriose rasite 20 tūkst. visateksčių mokslinių žurnalų ir šimtus tūkstančių mokslinių straipsnių. Bibliotekos svetainėje – Elektroniniai informacijos ištekliai
Taip pat galite naudotis atviros prieigos ištekliais ir mokslinės informacijos paieškos portalais: Scholar Google
Kur plačiau sužinoti apie informacijos išteklius ir paiešką? Kursų medžiaga:
„Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)

„Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui“
Socialinių ir humanitarinių mokslų el. informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė
Mokomieji filmukai
Kokie moksliniai žurnalai (mokslinė periodika) prenumeruojami ASU bibliotekoje? Biblioteka prenumeruoja 20 tūkst. mokslinių žurnalų, kuriuos rasite prenumeruojamose duomenų bazėse. Spausdintus mokslinius žurnalus, esančius bibliotekoje, rasite el. kataloge, paieškos laukelyje įvedę leidinio pavadinimą.
Kaip surasti Lietuvos elektroninius mokslinius žurnalus? Portale Lietuvos virtuali biblioteka rasite kai kuriuos Lietuvos mokslinių žurnalų visateksčius straipsnius.
Kur gauti informaciją apie užsienio mokslinį žurnalą?

Leidinio interneto svetainėje, kurią rasite atlikę paiešką Google pagal leidinio pavadinimą.Jeigu žurnalas yra ASU prenumeruojamoje duomenų bazėje, galima spragtelėti žurnalo pavadinimą ir gauti informaciją.

Žurnalų indeksavimą duomenų bazėse, citavimo indeksus reikia tikslinti tam skirtose duomenų bazėse.

Kas yra atviroji prieiga? Atviroji prieiga yra nemokama prieiga prie mokslinių publikacijų (straipsnių , konferencijos medžiagos ir kt.), nepažeidžiant autorių teisių. Dėl komercinės mokslinės leidybos, mokslinių žurnalų kainos vis didėja, o prieinamumas prie mokslinių striapsnių mažėja, todėl 1999 m. mokslo komunikacijoje prasidėjo atvirosios prieigos judėjimas. 2003 m. buvo pasirašyta Berlyno deklaracija. Filmukai apie atvirąją prieigą:
Kodėl svarbi atviroji prieiga?
Kaip skatinti atvirąją prieigą?
Kas yra atviroji prieiga?
Kas yra atvirosios prieigos žurnalai? Atvirosios prieigos žurnalai yra tradiciniai moksliniai, recenzuojami žurnalai, kurie prieinami internete nemokamai. Tokius žurnalus rasite portale DOAJ.
Kas yra institucinės talpyklos? Institucinės talpyklos yra mokslinių institucijų duomenų bazės kuriose saugomos ir publikuojamos institucijos ar kelių institucijų mokslinės publikacijos ar kita akademinė informacija. Tokias talpyklas rasite portale OpenDOAR. ASU institucinė talpykla.
Kaip iššifruoti sutrumpintą žurnalo pavadinimą ar jį taisyklingai sutrumpinti? Pasinaudokite tinklalapiais:
Journal Titles and Abbreviations
ISI Journal Title Abbreviations
Tarptautinis standartas apie leidinių antraščių trumpinimą:
LST ISO 4:2005. Informacija ir dokumentavimas. Antraštinių žodžių ir leidinių antraščių trumpinimo taisyklės (tapatus ISO 4:1997) = Information and documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles of publications.
Kur gauti reikalingą mokslinį straipsnį, jeigu jo nėra bibliotekoje? Pirmiausia reikėtų patikrinti ar reikalingo straipsnio nėra bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse Galima straipsnio kopiją užsakyti iš kitų bibliotekų per Tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą. Kreiptis į  Gražiną Šiaudikienę (grazina.siaudikiene@asu.lt)
Kur gauti reikalingą knygą, jeigu jos nėra bibliotekoje? Lietuvos bibliotekose esančius leidinius galite užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą. Kreiptis į Gražiną Šiaudikienę (grazina.siaudikiene@asu.lt)
Kaip sužinoti knygos egzepliorių, esančių Lietuvos bibliotekose, skaičių?

1) ASU bibliotekoje esančių knygų egzempliorių skaičių sužinosite bibliotekos el. kataloge: http://asu.library.lt Kataloge suradę knygą, jos įraše šalia filialo nuorodos matysite skaičius. Pirmasis skaičius yra tame filiale esančių knygos egzempliorių skaičius.2) Lietuvos akademinėse bibliotekose esančias knygas galima surasti Virtualios bibliotekos portale: http://www.lvb.lt

Atsivėrusiame lange, paieškos laukelyje įrašome knygos pavadinimą. Gautame knygų sąraše matome reikalingos knygos įrašą ir bibliotekų, kuriose ta knyga yra, nuorodas. Reikia pasinaudoti šiomis nuorodomis ir surasti knygos egzempliorių skaičių.

3) Lietuvos viešosiose bibliotekose esančias knygas galima surasti, pasinaudojus katalogu: www.libis.lt

Susiradę reikalingą knygą, spragtelėkite jos pavadinimą. Pateikiamas trumpas knygos aprašas, tuomet paspaudžiame nuorodą „Pilnas“. Atsivertusiame apraše pateiktas bibliotekų sąrašas. Norint sužinoti egzempliorių skaičių, reikia paspausti kiekvienos bibliotekos nuorodą. Paspaudę nuorodą rasite informaciją „Egzempliorių duomenys“.

Kur reikėtų kreiptis, kad biblioteka užsakytų reikalingas knygas? Kreipkitės į Leidinių komplektavimo skyriaus vadovę Jolantą Grigaitę (tel.: 752234, jolanta.grigaite@asu.lt).

Mokslinės ir kitos informacijos šaltinių naudojimas

Kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis, norint pateikti cituotos literatūros sąrašą studijų ar mokslo darbuose? Mokslo darbuotojai, norintys paskelbti straipsnį ar monografiją, turi iš anksto pasidomėti, kokių taisyklių laikytis reikalauja mokslinio žurnalo redkolegija ar leidykla.
Apie citavimo stilius: Informacijos šaltinių naudojimas

Jeigu mokslo ar studijų darbui nėra skirtų specialių metodinių nurodymų, galima vadovautis Lietuvoje galiojančiais standartais. Metodinė priemonė:
Bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašų sudarymas
 Kaip cituoti informacijos šaltinius, nenusiženginat autorių teisėms? Apie autorių teises ir plagijavimą:
Informacijos šaltinių naudojimas
 Kas yra Creative Commons, kaip tai susiję su autorių teisėmis? Žiūrėkite filmuką: http://www.youtube.com/watch?v=V4datr0Gk8A
Kaip automatizuotai parengti literatūros sąrašą ir įterpti nuorodas tekste? Naudokitės prenumeruojama programa RefWorks (kaip naudotis).

Apie ISSN ir ISBN suteikimą

Kas suteikia ISBN? ISBN yra tarptautinis standartinis knygos numeris. Juos suteikia ISBN Lietuvos agentūra. Ji kontroliuoja ISBN žymėjimą, sudaro brūkšninius kodus, registruoja Lietuvos leidėjus, kaupia duomenų bazes apie juos bei jų leidžiamą produkciją ir skelbia el. kataloge „Lietuvos leidėjai“, tarptautiniuose registruose „Publishers` International ISBN Directory“.Norėdami gauti knygai ISBN, turite pateikti prašymą. Kontaktai:
Tel. (8 5) 239 8649
Faks. (8 5) 249 6055
El. paštas: isbnltu@lnb.lt, d.smoriginiene@lnb.lt
Kas suteikia ISSN? ISSN yra tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris. Juos teikia ISSN Lietuvos agentūra, kuri kontroliuoja žymėjimą, skaičiuoja brūkšninius kodus, nustato registracinę antraštę, kataloguoja užregistruotus leidinius, kaupia duomenis apie serialinių leidinių leidėjus ir skelbia juos el. kataloge „Lietuvos leidėjai“, o apie serialinius leidinius – tarptautinėje duomenų bazėje „ISSN Register“. Norėdami gauti mokslo ar kitam leidiniui ISSN, turite pateikti prašymą. Kontaktai:
Tel. (8 5) 239 8645
Faks. (8 5) 249 6129
El. paštas: issnltu@lnb.lt

 

Fakultetai