Interneto paslaugos

Internetu galima naudotis Centrinėje ir Mokymo literatūros bibliotekoje, Interneto skaitykloje.

Bevieliu internetu galima naudotis Centrinėje bibliotekoje.
Universiteto bendruomenės nariai gali naudotis Universiteto tinklu per EZproxy ir namuose naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Nuotolinė prieiga: https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/galimybes-ir-studiju-erdves/nuotoline-prieiga/

Bibliotekos skaitytojai interneto paslaugomis naudojasi nemokamai. Vartotojams skirti bibliotekos kompiuteriai gali būti naudojami tik mokymosi ir mokslo tikslams. Skaityklose esančiais kompiuteriais galima naudotis tik pateikus studento arba skaitytojo pažymėjimą. Skaityklose esančiais kompiuteriais galima atlikti paiešką internete, siųsti ir gauti elektroninį paštą, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas, naudotis MS Office programomis.

Dirbant kompiuteriu draudžiama instaliuoti programas ar keisti jų konfigūracijas; įrašyti ar trinti informaciją kietajame diske; naudotis pokalbių sistemomis;  žaisti kompiuterinius žaidimus. Draudžiama žiūrėti ar dėti pornografinius, rasinę ar tautinę neapykantą bei smurtą propaguojančius puslapius, skleisti informaciją, diskredituojančią ar kenkiančią kitiems asmenims ar organizacijoms.

Konsultuojame skaitytojus, atliekančius paiešką internete.