Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos pavadinimas Apskaitos vnt. Kaina Paslaugos teikimo vieta
Kopijavimas A4 vienpusė kopija, nespalvotas atspaudas 0,06Eur Centrinė biblioteka
Mokymo literatūros biblioteka
Interneto skaitykla
A4 vienpusė kopija, spalvotas atspaudas 0,60Eur
Spausdinimas A4 nespalvotas atspaudas 0,06 Eur Centrinė biblioteka
Mokymo literatūros biblioteka
Interneto skaitykla
(tik nespalvotas atspaudas)
A4 spalvotas atspaudas 0,60 Eur
Skenavimas 1 vaizdas 0,07 Eur Centrinė biblioteka
Laminavimas Lapas A4 lapas
(216 mm x 303 mm) )
0,40 Eur Centrinė biblioteka
Lapas A5 lapas
(216 mm x 154 mm)
0,30 Eur
Lapas A7 lapas
(105 mm x 75 mm)
0,20 Eur
Bibliografinių sąrašų ar rodyklių sudarymas bei redagavimas (ne ASU bendruomenės nariams) 1 bibliografinis įrašas 0,20 Eur Informacinių paslaugų skyrius
Atrankinės informacijos teikimas pagal individualią užklausą 1 sąrašo įrašas 1,40 Eur Informacinių paslaugų skyrius
Skaitytojo pažymėjimas Pažymėjimas, galiojantis visą studijų ar darbo ASU laikotarpį 1,00 Eur Centrinė biblioteka
Skaitytojo pažymėjimo dublikatas Pažymėjimas, išduodamas vietoj prarasto 3,00 Eur Centrinė biblioteka
Delspinigiai už vieną laiku negrąžintą leidinį už kiekvieną uždelstą darbo dieną Jei leidinys išduotas 1 savaitei arba ilgiau 0,06 Eur Centrinė biblioteka
Mokymo literatūros biblioteka
leidinys išduotas 3 dienoms arba trumpiau 0,60 Eur
Bauda už spaudinio brūkšninio kodo ar magnetinės lipdės sugadinimą 1 lipdė 1,00 Eur
Dokumentų parsiuntimas iš užsienio bibliotekų per tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą Panaudos mokestį nustato siunčianti biblioteka.
Pašto išlaidos apmokamos pagal Lietuvos pašto tarifus.
Centrinė biblioteka