Skaitytojų aptarnavimas

Bibliotekos darbo laikas

Centrinė biblioteka  I-IV 8.00–19.00 val., V 8.00–18.00 val.
Mokymo literatūros biblioteka I-IV 8.00–18.00 val., V 8.00–18.00 val.

Biblioteka atvira darbo dienomis ir vieną šeštadienį per mėnesį (9–14 val.).

Elektroninėmis paslaugomis galima naudotis kasdien visą parą.

Skaitytojų registracija ir aptarnavimas

Universiteto bendruomenės nariai (studentai, dėstytojai ir kt.) gali naudotis visomis bibliotekos paslaugomis. Kiti lankytojai gali skaityti leidinius skaitytojams skirtose vietose.

Bibliotekoje reikia turėti asmens tapatybės kortelę (arba studento pažymėjimą, skaitytojo pažymėjimą) norint pasiskolinti bibliotekos knygas į namus. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas Centrinių rūmų bibliotekoje VDU ŽŪA (ASU) bendruomenės nariams ir galioja iki studijų arba darbo sutarties pabaigos.

Bibliotekos paslaugų erdvės

Bibliotekos erdvės Centriniuose ir Trečiuosiuose rūmuose skaitytojams yra atviros. Skaitytojai gali pasirinkti leidinių atviruosiuose fonduose, juos skaityti, skolintis į namus, kopijuoti, spausdinti, naudotis kompiuteriais ir internetu, studijuoti ir kt.

Mokymo literatūros bibliotekoje – vadovėliai ir kita mokomoji literatūra.

Centrinėje bibliotekoje – įvairių knygų mokslui ir studijoms, daug kitų leidinių (laikraščių, žurnalų, mokslinių žurnalų, standartų, disertacijų, enciklopedijų, žodynų, žinynų ir kt.).

Leidinių skaitymas ir išdavimas į namus

Visus leidinius, esančius bibliotekos atviruose ar uždaruose fonduose, galima skaityti bibliotekoje skaitytojams skirtose vietose.

Į namus galima skolintis:
•visus vadovėlius ir kitą mokomąją literatūra iš Mokymo literatūros bibliotekos;
•daugelį knygų iš Centrinės bibliotekos.

Norint pasiskolinti knygas, reikia turėti asmens tapatybės kortelę (studento pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę arba bibliotekos skaitytojo pažymėjimą).

Į namus neskolinamos:
•enciklopedijos, laikraščiai, žurnalai;
•knygos atviruosiuose fonduose pažymėtos raudona juostele;
•knygos iš Centrinės bibliotekos archyvinio fondo.