Skaitytojų aptarnavimas

Bibliotekos darbo laikas

Centrinė biblioteka  8.00–19.00 val.
Mokymo literatūros biblioteka 8.00–18.00 val.

Biblioteka atvira darbo dienomis ir vieną šeštadienį per mėnesį (9–14 val.).
Paskutinį mėnesio penktadienį skaitytojai neaptarnaujami.
Elektroninėmis paslaugomis galima naudotis kasdien visą parą.

Skaitytojų registracija ir aptarnavimas

Universiteto bendruomenės nariai (studentai, dėstytojai ir kt.) gali naudotis visomis bibliotekos paslaugomis. Kiti lankytojai gali skaityti leidinius skaitytojams skirtose vietose.

Pirmo kurso studentai gali naudotis bibliotekos paslaugomis apsilankę rugsėjo mėn. vykstančiuose mokymuose ir pasirašę, kad yra susipažinę su bibliotekos taisyklėmis. Kiti ASU bendruomenės nariai (magistrantai, doktorantai, dėstytojai ir kt.) turi susipažinti su bibliotekos taisyklėmis savarankiškai.

Bibliotekoje reikia turėti asmens tapatybės kortelę (arba studento pažymėjimą, skaitytojo pažymėjimą) norint pasiskolinti bibliotekos knygas į namus. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas Centrinių rūmų bibliotekoje ASU bendruomenės nariams ir galioja iki studijų arba darbo sutarties pabaigos.

Bibliotekos paslaugų erdvės

Bibliotekos erdvės Centriniuose ir Trečiuosiuose rūmuose skaitytojams yra atviros (nėra atskirų skaityklų ir kabinetų). Skaitytojai gali pasirinkti leidinių atviruosiuose fonduose, juos skaityti, skolintis į namus, kopijuoti, spausdinti, naudotis kompiuteriais ir internetu, studijuoti ir kt.

Mokymo literatūros bibliotekoje – vadovėliai ir kita mokomoji literatūra.

Centrinėje bibliotekoje – įvairių knygų mokslui ir studijoms, daug kitų leidinių (laikraščių, žurnalų, mokslinių žurnalų, standartų, disertacijų, enciklopedijų, žodynų, žinynų ir kt.).

Leidinių skaitymas ir išdavimas į namus

Visus leidinius, esančius bibliotekos atviruose ar uždaruose fonduose, galima skaityti bibliotekoje skaitytojams skirtose vietose.

Į namus galima skolintis:
•visus vadovėlius ir kitą mokomąją literatūra iš Mokymo literatūros bibliotekos;
•daugelį knygų iš Centrinės bibliotekos.

Norint pasiskolinti knygas, reikia turėti asmens tapatybės kortelę (studento pažymėjimą, bibliotekos skaitytojo pažymėjimą).

Į namus neskolinamos:
•enciklopedijos, laikraščiai, žurnalai;
•knygos atviruosiuose fonduose pažymėtos raudona juostele;
•knygos iš Centrinės bibliotekos archyvinio fondo.

Kaip rasti reikalingas knygas?

Bibliotekos lediniai saugomi įvairiose vietose. Mokymo literatūros bibliotekoje yra atvirasis knygų fondas, o Centrinėje bibliotekoje – atvirasis ir uždarasis leidinių fondas.

Norint rasti reikalingus leidinius, pirmiausia reikėtų atlikti jų paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge <http://asu.library.lt> arba ASU Virtualioje bibliotekoje <http://ebiblioteka.asu.lt>.

Atlikus paiešką, el. kataloge reikia pasižiūrėti:

  • knygų saugojimo vietą;
  • knygų skaitymo sąlygas (skaitomos bibliotekoje ar skolinamos į namus, skolinimo terminus, informacija apie laisvus egzempliorius);
  • knygų temą (UDK skyrių) ir knygos šifrą, kurie reikalingi ieškant knygos atvirajame fonde;
  • galimybę užsakyti knygas internetu.

Kai kurios Centrinės bibliotekos knygos saugomos uždarajame fonde. Norint jas skaityti, būtina jas užsakyti internetu bibliotekos elektroniniame kataloge.

Reikalingų knygų galima ieškoti pagal temas bibliotekos atviruosiuose fonduose (lentynose). Temos pagal UDK skyrius ir poskyrius, kuriuos galite rasti šioje svetainėje. Reikalingos temos knygą galite rasti pasižiūrėję knygų išdėstymo planą, perskaitę ant knygų lentynų užrašytus temų ir potemių pavadinimus. Lentynose temos ir potemės atskirtos skirtukais su temų ir potemių pavadinimais (žr. Mokymo literatūros bibliotekos atvirojo fondo planą).

Jeigu kyla neaiškumų, leidinius rasti padeda bibliotekos darbuotojai.

Kaip pasiimti knygas į namus?

Susiradus reikalingas knygas atviruosiuose fonduose, reikia elektroniniame skaitytojo formuliare užfiksuoti jų išdavimą į namus.

Tai galima atlikti galima dviem būdais:

  1. bibliotekos darbuotojui pateikiant surastas knygas ir savo asmens tapatybės kortelę (studento pažymėjimą, skaitytojo pažymėjimą);
  2. naudojantis savitarnos įrenginiu ir knygų išdavimą užregistruoti savarankiškai.
    Šiuo atveju reikia vadovautis savitarnos įrenginio ekrane pateikiama informacija. Reikia paliesti ekrane Paimti, po to nuskenuoti savo asmens tapatybės kortelę (studento pažymėjimą, skaitytojo pažymėjimą), padėti ant įrenginio staliuko knygas, paliesti ekrane Spausdinti čekį (jame matysite pasiskolintų knygų sąrašą ir knygų grąžinimo datą) ir Atlikta.

Jeigu užsakėte internetu el. kataloge knygas iš Centrinių rūmų uždarojo fondo, reikia atvykti į Centrinių rūmų biblioteką ir pateikti bibliotekos darbuotojui savo asmens tapatybės kortelę (studento pažymėjimą, skaitytojo pažymėjimą).

Vartotojas neturi teisės išsinešti knygų iš bibliotekos, jei jų išdavimas neužfiksuotas elektroniniame skaitytojo formuliare. Bibliotekoje yra įrengta knygų apsaugos sistema, kuri suveikia išsinešant iš bibliotekos knygas, kai jų išdavimas neužfiksuotas elektroniniame skaitytojo formuliare. Bibliotekoje taip pat veikia vaizdo stebėjimo kameros.

Kada ir kaip grąžinti į namus pasiskolintas knygas?

Knygos į namus skolinamos tam tikram laikotarpiui: Trečiųjų rūmų bibliotekos knygos skolinamos vienam semestrui arba vieneriems mokslo metams, Centrinių rūmų bibliotekos – mėnesiui arba trumpiau.

Pasiskolintų knygų grąžinimo datą galima sužinoti elektroniniame skaitytojo formuliare, kuris matomas prisijungus prie bibliotekos el. katalogo ar ASU Virtualios bibliotekos.

Centrinių rūmų bibliotekos kai kurių knygų grąžinimo laiką galima pratęsti, jeigu jų neprašo kiti skaitytojai. Knygų grąžinimo terminą galima pratęsti bibliotekoje, el. paštu (biblioteka@asu.lt) ir elektroniniame skaitytojo formuliare.

Knygas galima grąžinti jas atiduodant bibliotekos darbuotojui arba naudojantis savitarnos įrengiu.
Pasiskolintas knygas reikia grąžinti į biblioteką, iš kurios jas pasiskolinote.

Vėluojant grąžinti knygas, skaičiuojami delspinigiai. Jie pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus knygos grąžinimo terminui. Delspinigiai už kiekvieną laiku negrąžintą knygą už kiekvieną uždelstą dieną:

  • 0,06 EUR, jei leidinys išduotas 1 savaitei arba ilgiau;
  • 0,60 EUR, jei leidinys išduotas 3 dienoms arba trumpiau.

Skaitytojams nesumokėjus delspinigių ar laiku negrąžinus knygų, kitos knygos neskolinamos.
Pametus knygą, reikia grąžinti kitą, rikalingą bibliotekai. Baigus studijas, išeinant akademinių atostogų arba nutraukus darbo sutartį universitete, paimtas iš bibliotekos knygas būtina grąžinti ir gauti žymą atsiskaitymo lapelyje.

Elektroninių knygų ir straipsnių skaitymas

Studijoms galima pasirinkti apie 155 tūkst. elektroninių vadovėlių, kuriuos prenumeruoja biblioteka arba jie publikuojami ASU talpykloje. Šiuos vadovėlius galima rasti bibliotekoselektroniniame kataloge <http://asu.library.lt> arba ASU virtualioje bibliotekoje<http://ebiblioteka.asu.lt> pagal knygos autorių, pavadinimą ir kitus paieškos žodžius. El. vadovėlius iš prenumeruojamų duomenų bazių galima skaityti ASU kompiuteriniame tinkle, o el. vadovėlius iš ASU talpyklos galima skaityti prisijungus su savo ASU pašto prisijungimo duomenimis.

Elektroninius mokslinius ir kitus straipsnius galima rasti bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse, kuriose yra apie 70 tūkst. leidinių (iš jų apie 20 tūkst. mokslinių žurnalų). Išsamiau apie prenumeruojamas duomenų bazes žiūrėkite bibliotekos tinklalapyje Elektroniniai informacijos ištekliai. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir dėstytojai gali naudotis Universiteto kompiuteriniame tinkle.

Daug elektroninių straipsnių ir knygų galima gauti naudojantis ASU bibliotekos ir visų Lietuvos universitetų bibliotekų kuriamomis atvirosios prieigos duomenų bazėmis: dėstytojų publikacijų duomenų bazėmis, Lietuvos magistro darbų ir disertacijų duomenų baze (ETD), nacionalinės mokslo ir studijų elektroninių leidinių duomenų baze eLABa.Šiuose visuose (bibliotekos kuriamose, prenumeruojamose ir atvirosios prieigos) ištekliuose greitai ir patogiai paiešką galima atlikti vienoje vietoje – ASU Virtualioje bibliotekoje <http://ebiblioteka.asu.lt>. Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, kurių nuorodos pateikiamos bibliotekos interneto svetainėje.

Skaitytojo pareigos ir atsakomybė

Skaitytojai turi laikytis bibliotekos taisyklių. Prašome bibliotekoje netriukšmauti, laikytis viešosios tvarko taisyklių. Skaitytojams draudžiama bibliotekoje kalbėtis telefonu, skaitytojo pažymėjimą perduoti kitam asmeniui arba naudotis svetimu pažymėjimu; imti į namus keletą tų pačių knygų; keisti leidinių tvarką atviruose fonduose. Plačiau apie skaitytojų teises ir pareigas galite skaityti Naudojimosi biblioteka taisyklėse.