Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis abonementas – abonementas leidžiantis, vienai bibliotekai tarpininkaujant, naudotis spaudiniais, atsiunčiamais iš kitų bibliotekų. Šio abonemento darbą reglamentuoja „Tarpbibliotekinio abonemento taisyklės“, kurias galite rasti bibliotekoje. Institucijos, sudariusios TBA sutartį, gali skolintis spaudinius iš mūsų bibliotekos fondų.

Skaitytojai, norėdami gauti leidinį ar straipsnio kopiją, turi pateikti leidinių ar straipsnių bibliografinius aprašus. Juos galima rasti elektroniniuose bibliotekų kataloguose, mūsų bibliotekos prenumeruojamose ir interneto duomenų bazėse. Faktines leidinių persiuntimo išlaidas, mokestį už kopijas ar knygų panaudą, jeigu to pareikalauja jas atsiuntusi biblioteka, apmoka skaitytojai. Apie atsiųstus (gautus) dokumentus ar jų kopijas skaitytojams pranešama telefonu ar elektroniniu paštu. Leidinių grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka. Per TBA gauti leidiniai skaitomi skaitykloje.

TBA ir TTBA atsakinga Gražina Šiaudikienė (VDU ŽŪA Centrinė biblioteka, el. paštas: grazina.siaudikiene@vdu.lt)

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)

Per tarpbibliotekinį abonementą galite užsisakyti Lietuvos bibliotekose esančius leidinius ar straipsnių kopijas.

Tarptautinis tarpbibliotekinis abonementas (TTBA)

Tarptautinis tarpbibliotekinis abonementas – abonementas, leidžiantis vienos valstybės bibliotekoms naudotis kitos valstybės bibliotekose sukauptais spaudiniais ir kitais resursais.

Mūsų bibliotekos skaitytojai gali nemokamai pasinaudoti daugelio žemės ūkio bibliotekų informacijos resursais, nes nuo 1998 m. VDU ŽUA (ASU) biblioteka yra AGLINET narė. AGLINET – pasaulio žemės ūkio bibliotekų tinklas, šiuo metu jungiantis po vieną stambiausią žemės ūkio biblioteką iš 60 šalių. Bibliotekos – AGLINET narės yra įsipareigojusios tarpusavyje keistis informacija apie savo fondus ir teikti nemokamas tarptautinio TBA paslaugas. Internete galite rasti papildomą informaciją apie  AGLINET ir pilną narių sąrašą.