Atviros prieigos elektroniniai ištekliai

Atvirosios prieigos lietuviški elektroniniai ištekliai

Skaitmenintų leidinių duomenų bazės

Kitos duomenų bazės

Atvirosios prieigos užsienio elektroniniai ištekliai

Viso teksto straipsniai, knygos ir kitos publikacijos

 • Directory of Open Access Journals – atviros prieigos el. žurnalai iš įvairių mokslo sričių
 • Directory of Open Access Books – atviros prieigos el. knygos
 • OpenSuny – atviros prieigos el. knygos
 • OpenDOAR – Atviros prieigos institucinių talpyklų registras
 • NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations) – tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė
 • Gutenbergo projektas – atviros prieigos el. knygos
 • Supercourse – paskaitų medžiaga
 • Access Engineering – inžinerijos sričių elektroninės knygos
 • ArXiv.org – leidiniai matematikos, fizikos, kiekybinės biologijos ir kitais klausimais
 • Co-Action Publishing – visateksčiai leidiniai socialinių, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų klausimais
 • Cogprints – visateksčių straipsnių archyvas
 • College Open Textbooks – vadovėliai pagal mokslo kryptis
 • Herbert Open Access Journals (HOAJ) – mokslinių žurnalų rinkinys biomedicinos, biotechnologijos, mikrobiologijos, gyvybės mokslų klausimais
 • HighWire Press – Stanfordo universiteto leidyklos mokslinių žurnalų archyvas
 • Hindawi – įvairių akademinių disciplinų žurnalai
 • Intech – technologijos, žemės ūkio, biologijos ir kt. mokslų knygos bei žurnalai
 • MDPI – elektroniniai žurnalai įvairių mokslų klausimais
 • Science and Education Publishing – visateksčiai moksliniai žurnalai socialinių, žemės ūkio, aplinkotyros, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų klausimais
 • Science Publishing Group (Science PG) – energetikos ir aplinkosaugos, biologijos ir gyvybės mokslų, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų mokslų atviros prieigos žurnalai ir knygos
 • Scientific Journal International (SJI) – moksliniai žurnalai socialinių, technologijos, žemės ūkio biomedicinos ir kt. mokslų klausimais
 • Scientific Research – inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, aplinkos apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos
 • Open Science – moksliniai žurnalai ir knygos gamtos bei gyvybės mokslų, chemijos, fizikos, aplinkosaugos, technologijos, ekonomikos ir kt. klausimais
 • Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)– įvairių akademinių disciplinų moksliniai žurnalai, konferencinė medžiaga, monografijos

Bibliografinės duomenų bazės

 • AGRICOLA – žemės ūkio mokslinių straipsnių ir leidinių bibliografinė duomenų bazė
 • AGRIS –- tarptautinė žemės ūkio mokslų ir technologijų informacijos sistema (bibliografinė duomenų bazė)
 • AIMS – žemės ūkio mokslo darbų projektų duomenų bazė

Kitos duomenų bazės

 • Encyclopedia.com – atviros prieigos enciklopedija internete
 • FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos leidiniai
 • Logos – atviros prieigos žodynas
 • Quandl – statistinių ir kitų duomenų paieškos portalas
 • World Bank Open Data – pasaulio banko duomenys
 • EIGE (European institute for Gender Equality) – Europos lyčių lygybės instituto ištekliai
 • EUROSTAT – Europos Sąjungos regionų bei šalių statistinės informacijos duomenų bazės
 • FAOSTAT – tarptautinė žemės ūkio statistikos duomenų bazė
 • ISI Master List  – ISI Web of Science citavimo duomenų bazėje esančių žurnalų sąrašų peržiūra