Istorija

 • 1924 m. žemės ūkio akademijos biblioteka įkurta Dotnuvoje. Jos pradžią sudarė Dotnuvos žemės ūkio technikumo biblioteka, kurioje tuo metu buvo 5043 leidiniai.
 • 1939 m. – 29 300 egzempliorių fondas, 278 skaitytojai. Daugiausiai knygų buvo vokiečių kalba; surinkta nemaža senos žemės ūkio ir lituanistinės literatūros.
 • 1944 m. liepos mėn. biblioteka sudeginta besitraukiančių vokiečių.
 • 1944 m. lapkričio mėn, pradėjus veikti akademijai, atkurta ir biblioteka
 • 1946 m. biblioteka perkelta į Kauną – centrinius žemės ūkio akademijos rūmus Kęstučio gatvėje.
 • Pirmaisiais pokario metais bibliotekos fondas augo gana sparčiai. Jai buvo perduoti leidiniai, sukaupti Žemės ūkio rūmų ir Žemės ūkio ministerijos bibliotekose; nemaža leidinių gauta iš Lietuvos bei Rusijos aukštųjų mokyklų.
 • Iš naujo sukomplektuotai bibliotekai nepataisomą žalą padarė 1946 – 1951 m. vykusi bibliotekų “valymo” akcija. Jos metu iš fondo buvo išimta ir sunaikinta virš 5000 leidinių, išleistų Lietuvoje ar užsienyje 1918 – 1944 m.
 • 1950 m. – per 38000 egzempliorių fondas, prenumeruota 150 periodinių leidinių.
 • 1964 m. biblioteka kartu su akademija persikėlė į Noreikiškes, specialiai jai įrengtas patalpas centriniuose rūmuose.
 • 1980 m. įkurtas mokymo literatūros abonementas ir studentų skaitykla trečiuosiuose rūmuose.
 • 1994 m. biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo nare.
 • 1995 m. pradėtas bibliotekos automatizavimo procesas. Įsigyta būtiniausia techninė bei programinė įranga – Rygos universitete sukurta bibliotekinė informacijos sistema ALISE.
 • 1996 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto biblioteka.
 • Nuo 1998 m. elektroninis katalogas prieinamas bibliotekos skaitytojams vietiniame tinkle ir internetu.
 • Nuo 1998 m. biblioteka yra pasaulinio žemės ūkio bibliotekų tinklo AGLINET narė.
 • Nuo 1998 m. biblioteka dalyvauja LABT projekte.
 • Nuo 2000 m. bibliotekoje pradėta diegti integrali bibliotekinė sistema ALEPH500    Nuo 2001 m. gegužės mėn. naujas elektroninis katalogas prieinamas internete http://lzuu.library.lt
 • Nuo 2001 birželio 25 d. oficialiai dirbama su bibliotekine sistema ALEPH 500.
 • Nuo 2003 m. veikia visi bibliotekinės sistemos ALEPH 500 moduliai.
 • 2011 m. – Aleksandro Stulginskio universiteto biblioteka.
 • 2013-2014 m. atlikta bibliotekos rekonstrukcija, kurios metu renovuotos patalpos, skaitytojų aptarnavimo erdvės pritaikytos atviriesiems fondams.