Katalogai ir DB

Elektroninis katalogas

Adresas internete: http://asu.library.lt
Bibliotekos elektroniniame kataloge galite sužinoti kokie leidiniai saugomi bibliotekoje, juos užsakyti internetu, naudotis el. skaitytojo bilietu ir kt.

Mokslo publikacijų duomenų bazės

ASU mokslo publikacijos

ASU mokslo publikacijų duomenų bazę galite rasti spragtelėkite šią nuorodą arba bibliotekos elektroniniame kataloge (http://asu.library.lt) spragtelėję Ištekliai, po to šalia užrašo Aleksandro Stulginskio universitetas – nuorodą publikacijos.
Duomenų bazėje aprašyta per 22 000 Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų: monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių ir kitų dokumentų. Galima atlikti paiešką pagal autorių, antraštę, raktinius žodžius ir kitus požymius. Duomenų bazė laisvai prieinama bet kurioje interneto darbo vietoje.

LieMSIS PDB

Adresas internete: http://pdb.library.lt
Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos mokslo publikacijų duomenų bazėje (LieMSIS PDB) atsispindi ASU darbuotojų publikacijų įrašai iš anksčiau minėtos mokslo publikacijų duomenų bazės, apjungti su universiteto informacinės sistemos administraciniais duomenimis. Universiteto darbuotojai gali šioje duomenų bazėje analizuoti savo publikacijas įvairiais aspektais, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.
Prisijungti gali kiekvienas dėstytojas ar mokslo darbuotojas (vartotojo vardas – tabelio numeris, slaptažodis – asmens kods).

ETD (Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos)

Adresas internete: www.elaba.lt
Šioje duomenų bazėje talpinami ASU magistrų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninės versijos. Duomenų bazėje atsispindi ne tik ASU, bet visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ETD. Galima atlikti paiešką ir išssisaugoti ETD, kuriems suteikta laisva prieiga.

Darbus į eLABa talpina patys magistrantai ir doktorantai, kuriems padeda ir darbų publikavimo kokybę tikrina atskingas bibliotekininkas. Dėl ASU magistrų darbų ir daktaro disertacijų santraukų publikavimo kreipkitės į Informacinių paslaugų skyriaus vedėją Ilmą Marcinkevičienę, Centriniai rūmai 142 kab., el. paštas: ilma.marcinkeviciene@asu.lt

ASU virtuali biblioteka

Adresas: http://ebiblioteka.asu.lt

Šiame portale galite ieškoti:

  • Bibliotekos ištekliuose (ASU bibliotekos kataloge ir duomenų bazėse ASU darbuotojų mokslo publikacijos, Publikacijos apie Aleksandro Stulginskio universitetą); ASU ETD (magistro baigiamieji darbai ir disertacijos);
  • Universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse, kuriose rasite viso teksto straipsnius iš tarptautinių mokslo žurnalų ir el. knygas;
  • Lietuvos ištekliuose, kuriuose rasite informaciją iš Lietuvos virtualios bibliotekos (visų akademinių institucijų bibliotekų katalogus, publikacijų duomenų bazes, ETD ir kt.).

Galite prisijungti prie ASU VB ir naudotis bibliotekos paslaugomis (užsakyti leidinius, pratęsti leidinių išdavimo terminą ir kt.); priskirti žymes paieškos rezultatams ir rašyti komentarus šaltiniams, nustatyti naujienų siuntimą el. paštu, naudotis savo e. lentyna. Prisijunti prie ASU VB gali visi universiteto darbuotojai ir studentai tuo pačiu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu kaip ir prie bibliotekos katalogo. ASU VB taip pat galite išsaugoti rastų šaltinių bibliografinius aprašus į RefWorks.

Lietuvos virtuali biblioteka

Adresas internete: http://www.lvb.lt
LVB portale galima ieškoti ir rasti informacijos iš įvairių išteklių (Lietuvos ir užsienio bibliotekų jungtinių katalogų, įvairių Lietuvos ir užsienio duomenų bazių). Naudojantis šiuo portalu, galima rasti viso teksto elektroninius dokumentus. LVB ištekliuose atsispindi ir ASU duomenų bazėse (el. katalogo, ETD, PDB) pateikti duomenys.

Korteliniai katalogai

  • Abėcėliniai – pagal leidinių rūšis: knygų, serialinių (tęstinių ir periodinių) leidinių, disertacijų ir autoreferatų, mokslinių ataskaitų (c.r. 140 kab.),
  • Sisteminiai – pagal mokslo šakas (orientuotis sisteminio katalogo skyriuose padeda abėcėlinė dalykų rodyklė) (c.r. 140 kab.),
  • Numerinis – specialios techninės literatūros (statybos ir higienos normų, standartų) (c.r. 140 kab.),
  • Kartotekos – „ASU dėstytojų darbai“, „ASU spaudoje“ (c.r. 143 kab.).

Nuo 2001 m. korteliniai katalogai nebepildomi.