Svarbiausia informacija

Įkūrimo metai 1924 m.
Bibliotekos direktorė Aušra Raguckaitė
Adresas Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.
Telefonas 8-37 752234
Elektroninis paštas biblioteka@asu.lt
Svetainė internete http://biblioteka.asu.lt/lt/
Elektroninis katalogas http://asu.library.lt
ASU virtuali biblioteka http://ebiblioteka.asu.lt
Socialiniai tinklai  fb-bl
Fondas 436 921 egzempliorių ir 156 045 pavadinimų knygų; 100 pavadinimų spausdintų periodinių leidinių, prenumeruojama 19 duomenų bazių, kuriose prenumeruojama apie 22 000 žurnalų (2017 m. gruodžio mėn.)
Skaitytojų skaičius 6771 (2017 m. gruodžio mėn.)
Darbo vietų skaičius skaitytojams 186
Darbuotojų
skaičius
22
Veiklos santrauka Atsisiųsti

Misija

Atrinkti, kaupti, organizuoti ir pateikti informaciją, reikalingą Universiteto bendruomenei studijų ir mokslo procese bei tenkinti Lietuvos ir užsienio akademinės visuomenės poreikius Lietuvos žemės ūkio informacijai.

Vizija

Universiteto informacijos ir mokymosi centras, Lietuvos žemės ūkio informacijos centras.

Bibliotekos veiklos santrauka

Universiteto bibliotekos paslaugomis gali naudotis studentai, dėstytojai, mokslininkai ir kiti bendruomenės nariai. Biblioteka skaitytojus aptarnauja darbo dienomis nuo 8 iki 19 val. dviejuose padaliniuose: Centrinėje bibliotekoje (Centriniuose rūmuose 235, 144 kab.) ir Mokymo literatūros bibliotekoje (Trečiuosiuose rūmuose 200 kab.).

Centrinėje bibliotekoje sukauptas pagrindinis bibliotekos spaudinių fondas:  monografijos, periodiniai ir tęstiniai leidiniai, konferencijų medžiaga, standartai, disertacijos, enciklopedijos, žodynai, žinynai, mokslo tyrimų ataskaitos ir kt. Mokymo literatūros bibliotekos fondą sudaro vadovėliai  ir kita mokomoji literatūra.

2017 m. pabaigoje bibliotekos fonduose iš viso buvo 156 tūkst. pavadinimų ir 437 tūkst. vienetų spausdintų dokumentų. Kasmet fondas papildomas naujais leidiniais: 2017 metais biblioteka įsigijo 475 pavadinimų 1528 vienetų naujų knygų. Bibliotekos fondas komplektuojamas atsižvelgiant į Universiteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis, akademinės bendruomenės saviugdos poreikius. Visas studijų kryptis aprūpinti naujausia literatūra siekiama tolygiai.  Leidiniai perkami pagal Universiteto mokslininkų, pedagogų ir kitų vartotojų rekomendacijas.

Pastaraisiais metais komplektuojant fondą ryškėja poslinkis į elektroninę erdvę: spausdintų dokumentų įsigyjama mažiau, o elektroninių dokumentų skaičius auga.  2017 m. gautų elektroninių dokumentų kiekis taip pat gerokai lenkia per metus įsigytų spausdintų dokumentų kiekį: prenumeruojamose 19 duomenų bazių buvo iš viso virš 22 tūkst. mokslinių žurnalų ir 155429 (2016 m. 5749) elektroninės knygos. Prenumeruojamos ne tik lietuviškos VGTU ir KTU elektroninių knygų duomenų bazės, bet ir pasaulyje žinomiausios ir didžiausios tarptautinės įvairių mokslo sričių duomenų bazės: ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLINK, Taylor&Francis, Academic Search Complete (EBSCO), elektroninių knygų Academic Complete bei skirtos atskiroms mokslų kryptims duomenų bazės: Emerald Management eJournals Collection, Business Search Complete (EBSCO) ir kt. 17 tarptautinių duomenų bazių, plagiavimo patrikros programą Urkund ir informacijos tvarkymo įrankis RefWorks prenumeruojami per nacionalinį projektą eMoDB.LT, Universiteto lėšomis mokant 17 % duomenų bazių kainos. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir dėstytojai gali naudotis Universitete bei namuose prisijungę per VPN. Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, kurių nuorodos pateikiamos bibliotekos interneto svetainėje.

Bibliotekos informacijos išteklius sudaro ne tik spausdinti leidiniai, prenumeruojamos bei testuojamos elektroninės duomenų bazės, bet ir vietinės, bibliotekos kuriamos ir administruojamos duomenų bazės: ASU darbuotojų mokslinės publikacijos; Publikacijos apie ASU; ASU elektroninė talpykla. Nuo 2017 m. magistrų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos teikiamos ir į naują eLABa sistemą, ir į ASU elektroninę talpyklą.

Informaciją apie bibliotekoje esančias knygas, tiesiogines nuorodas į visateksčius prenumeruojamose duomenų bazėse ar ASU elektroninėje talpykloje esančius elektroninius dokumentus galima rasti bibliotekos elektroniniame kataloge <http://asu.library.lt> arba ASU virtualioje bibliotekoje <https://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ASU>. Atlikus paiešką elektroniniame kataloge ar virtualioje bibliotekoje, galima sužinoti knygų saugojimo vietą (bibliotekos filialą, knygų temą ir šifrą) ir jų skolinimo sąlygas (skolinimo terminus, laisvų vienetų kiekį).  Prisiregistravę skaitytojai gali ne tik užsisakyti Centrinėje bibliotekoje esančias knygas, bet ir peržiūrėti bibliotekoje pasiskolintų knygų sąrašą, jų grąžinimo terminus, pratęsti Centrinėje bibliotekoje pasiskolintų knygų grąžinimo terminus.

Bibliotekos erdvės skaitytojams yra atviros. Skaitytojai gali patys pasirinkti leidinių atviros prieigos fonduose, juos skaityti vietoje arba pasiskolinti į namus.  Abiejuose bibliotekos padaliniuose įdiegta atvirojo fondo apsaugos sistema, knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos įrenginiai. Knygos į namus skolinamos atsižvelgiant į paskirtį ir knygos vienetų skaičių  Mokymo literatūros bibliotekoje: vadovėliai gali būti skolinami nuo 3 mėn. iki vienerių mokslo metų, Centrinėje bibliotekoje knygos į namus skolinamos terminams nuo 1 dienos iki mėnesio. Pageidaujantiems skaityti vietoje Centrinėje ir Mokymo literatūros bibliotekoje iš viso yra įrengtos 186 darbo vietos, iš jų 29 kompiuterizuotos; 2 komandinio darbo kambariai, kiekviename po 12 darbo vietų. Skaitytojams bibliotekoje teikiamos bevielio interneto paslaugos, mokamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir laminavimo paslaugos.

Knygos ir reikiamų mokslinių straipsnių kopijos, jei jų nėra Universiteto bibliotekoje, gali būti atsiųstos iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą. ASU biblioteka yra pasaulinio žemės ūkio bibliotekų tinklo (AGLINET) narė, todėl Universiteto studentai ir dėstytojai turi išskirtinę galimybę nemokamai gauti mokslinių straipsnių kopijas ir pasiskolinti knygas iš užsienio šalių žemės ūkio bibliotekų.

Biblioteka siūlo daug informacijos išteklių, todėl skaitytojams teikiamos konsultacijos, vedami kursai, mokymai, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis, kaip atsirinkti reikiamą informaciją. Skaitytojams naudinga informacija apie biblioteką, instrukcijos, įvairi mokomoji medžiaga pateikiama bibliotekos interneto svetainėje <http://biblioteka.asu.lt/lt/>. Pirmojo kurso studentams kasmet rugsėjo mėnesį organizuojami 2 akademinių val. privalomi mokymai, supažindinama su bibliotekos paslaugomis, naudojimosi taisyklėmis, informacijos išteklių paieškos galimybėmis. Dėstytojai į paskaitą gali pasikviesti informacinio raštingumo specialistą arba kartu su studentais apsilankyti bibliotekoje, kur jiems bus suteiktos informacijos paieškai bei naudojimuisi būtinos žinios. Seminarai informacinio, akademinio raštingumo ir panašiomis temomis kasmet vedami ne tik Universiteto studentams, bet ir dėstytojams.

Biblioteka dėkoja

Biblioteka nuoširdžiai dėkoja Universiteto bendruomenės nariams už dovanotas knygas:

 • Edmundui Bartkevičiui
 • Juozui Padgurskui
 • Vigilijui Juknai
 • Algirdui Juozui Motuzui
 • Jan Žukovskiui
 • Audronei Žebrauskienei
 • Mildai Gumbytei

Straipsniai ir leidiniai apie biblioteką:

 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Grožis visiems: informacinių technologijų dešimtmetis bibliotekoje. Žemyna, 2006, spalio mėn., nr.6, p.3
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Informacinės technologijos LŽŪU bibliotekoje. Tarp knygų, 2006, nr.7-8, p.21-22
 • Lietuvos žemės ūkio universiteto biblioteka. Istorija ir nūdiena. Kaunas, 2004. 15 p.
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Biblioteka. Iš: Agrarinio mokslo sklaida. Lietuvos žemės ūkio universitetui 80. Kaunas, 2004, p. 97-99
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Seniausia žemės ūkio biblioteka Lietuvoje. Tarp knygų, 2004, nr.9, p.12-13
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Tado Ivanausko asmeninė biblioteka. Tarp knygų, 2003, nr.10, p.16-17
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Moksliniai žurnalai virtualiose lentynose. Žemyna, 2003, balandžio mėn., nr. 9-10, p. 6
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Akademiko Tado Ivanausko asmeninė biblioteka-muziejus. Žemyna, 2002, lapkričio mėn., nr. 13-14, p. 4
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Pusė milijono leidinių. Žemės ūkis, 2002, nr. 9 (Žemyna, 2002, rugsėjo mėn., (1839-1840).
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Biblioteka skaitytojų akimis. Žemyna, 2002,  birželio mėn., nr. 9-10, p. 5
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Mūsų biblioteka. Žemyna, 2001, balandžio-gegužės mėn., nr. 6-7, p. 2-3
 • ŠARLAUSKIENĖ, L. Atnaujinta bibliotekos interneto svetainė. Žemyna, 2000, rugsėjo mėn., nr. 25-26, p. 8
 • RAGUCKAITĖ, A. LŽŪA biblioteka: pirmiesiems TEMPUS programos metams pasibaigus. Žemyna, 1995, (spalio 30 d., nr. 16), p. 3
 • SKIRUTIENĖ, F. Biblioteka. Iš: Lietuvos žemės ūkio akademija 1924 – 1994. Vilnius, 1994, p. 270-279
 • RAGUCKAITĖ, A. Dovanos bibliotekai. Žemyna, 1993, birželio 2-15 d., nr. 14 (1642), p. 3