Pagalba mokslininkui

Ar mokslinis žurnalas yra Web of Science duomenų bazėse? Galima patikrinti sąraše Master List:
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Suradę leidinio aprašymą, spragtelėkite Coverage. Jeigu radote vieną iš šių DB: Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index Expanded, Emerging Source Citation Index – reiškia žurnalas yra Web of Science. Tiksli informacija apie žurnalų indeksavimą pateikiama Web of Science. Paieškos vadovai WOS svetainėje.
Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazės prenumeruojamos VU ir KTU, bet naudotis gali visi Lietuvos mokslininkai ir dėstytojai. Norėdami naudotis Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazėmis, turite būti KTU ar VU interneto tinkle (slaptažodžių nereikia). Taip pat galima naudotis namuose, per nuotolinę prieigą. Būdami KTU ar VU, atsidarykite Clarivate Analitics Web of Science tinklalapį ir prisiregistruokite. Kai norėsite namuose naudotis Clarivate Analitics Web of Science, atsiverkite tinklalapį ir prisijunkite rašydami savo el. pašto adresą ir slaptažodį, nurodytą registracijos metu.
Ar konferencinis leidinys yra Clarivate Analitic Web of Science DB? Tikrinti pačioje domenų bazėje (DB)
Kokie Lietuvos mokslo žurnalai įtraukti į Clarivate Analitic  Web of Science duomenų bazes? Žiūrėkite sąraše: http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
Kur sužinoti mokslinio žurnalo Clarivate Analitic Journal Citation Report (JCR) citavimo indeksus (IF, AIF)? Mokslinio žurnalo JCR citavimo indeksus (Impact Factor, Agregate Impact Factor) galite sužinoti, atlikę paiešką Web of Science duomenų bazėje Journal Citation Reports. Taip pat galite teirautis Mokslinės komunikacijos skyriuje (c.r. 143 kab., tel.: 788118, laimute.butkuviene@vdu.lt, renata.aleskeviciene@vdu.lt, rita.rimkiene@vdu.lt). Citavimo indeksai už praeitus metus paskelbiami einamųjų metų liepos mėn. (pvz. už 2018 m. citavimo indeksai paskelbiami 2019 m. liepą).
Ar mokslinis straipsnis, konferencijos publikacija yra Web of Science duomenų bazėse? Atlikite paiešką duomenų bazėse Web of Science pagal straipsnio autorių ar pavadinimą. Daugiau paieškos vadovų pateikta WOS svetainėjeApie savo publikacijas teiraukitės Mokslinės komunikacijos skyriuje (tel.: 788118, laimute.butkuviene@vdu.ltrenata.aleskeviciene@vdu.lt, rita.rimkiene@vdu.lt).
Ar mokslinis žurnalas yra  tarptautinėse duomenų bazėse (TDB)? Tikrinkite pačiose duomenų bazėse. Apie savo publikacijas teiraukitės Mokslinės komunikacijos skyriuje (tel.: 788118, laimute.butkuviene@vdu.ltrenata.aleskeviciene@vdu.lt, rita.rimkiene@vdu.lt).
Kokie Lietuvos mokslo žurnalai įtraukti į TDB? Žiūrėkite sąraše: http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
Ar mokslinis straipsnis yra žurnale, įtrauktame į TDB? Apie savo publikacijas teiraukitės Mokslinės komunikacijos skyriuje (tel.: 788118, laimute.butkuviene@vdu.ltrenata.aleskeviciene@vdu.lt, rita.rimkiene@vdu.lt)

Mokslo žurnalų vertinimo įrankis
Quality Open Access Market

Quality Open Access Market (QOAM) yra tyrėjams skirtas vertinimo įrankis, kuriuo galima įvertinti daugiau negu 17 000 atvirosios prieigos žurnalų, įskaitant tuos įprastinius žurnalus, kurie siūlo atvirosios prieigos galimybes. Daugiau informacijos čia
Tarptautiniam mokslininkų matomumui ORCiD ir ResearcherID  ORCID (angl. Open Researcher Contributor Identification) – autorių identifikavimo įrankis, kurio tikslas sukurti mokslininkų unikalių identifikacijos numerių registrą ir susieti su jų kuriama moksline veikla  – straipsniais, konferencijų pranešimų medžiaga, mokslinių tyrimų duomenimis, patentais ir kt. Kas yra ORCID? (What is ORCID?) https://vimeo.com/97150912
ResearcherID registracija https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
Pagalba Author Identifiers in the Web of Science: ResearcherID and ORCID (lietuvių kalba)
https://www.youtube.com/watch?v=Py_xTwqGndo&feature=youtu.be

Asmeninės publikacijos ir jų sąrašai kvalifikacinėms atestacijoms

Kaip patikrinti savo mokslinių publikacijų sąrašą? Patikrinti, pažiūrėti įrašus galite duomenų bazėse: 
VDU ŽUA mokslo publikacijos (ieškoti pagal autoriaus pavardę)
LABTPDB (reikia prisijungti su savo asmens kodu, slaptažodis – 4 paskutiniai asmens kodo skaičiai), eLABa duomenų bazėje (prisijungti su ASU elektroninio pašto prisijungimo duomenimis)
Kaip gauti savo mokslinių publikacijų sąrašą kvalifikacinėms atestacijoms? Publikacijų sąrašai kvalifikacinėms atestacijoms turi būti parengti ir pasirašyti Informacinių paslaugų skyriuje.
Prieš tai turite būti pateikę šio sektoriaus darbuotojoms visų savo publikacijų originalus ar kopijas, kad jų įrašai būtų įvesti į VDU ŽUA mokslo publikacijų duomenų bazę. Mokslo publikacijų registravimo tvarka pateikta šiame tinklalapyje.
Kodėl duomenų bazėse ASU mokslo publikacijos, LABTPDB ir eLABa trūksta kai kurių mano publikacijų įrašų? Jūs turbūt nepristatėte savo publikacijų originalų ar kopijų į Mokslinės komunikacijos  skyrių, todėl nėra įrašų duomenų bazėje. Mokslo publikacijų registravimo tvarka šiame tinklalapyje.

Mokslinių žurnalų ir mokslinės informacijos paieška

Kaip surasti mokslinius straipsnius rūpima  tema? Naudokitės VDU ŽŪA prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kuriose rasite visateksčius mokslinus  žurnalus ir mokslinius straipsnius. Bibliotekos svetainėje – Elektroniniai informacijos ištekliai,
Taip pat galite naudotis atviros prieigos ištekliais ir mokslinės informacijos paieškos portalais: Scholar Google
Kur plačiau sužinoti apie informacijos išteklius ir paiešką? Kursų medžiaga:
„Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)

„Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui“
Socialinių ir humanitarinių mokslų el. informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė
Mokomieji filmukai
Kokie moksliniai žurnalai (mokslinė periodika) prenumeruojami ASU bibliotekoje? Biblioteka prenumeruoja 20 tūkst. mokslinių žurnalų, kuriuos rasite prenumeruojamose duomenų bazėse. Spausdintus mokslinius žurnalus, esančius bibliotekoje, rasite el. kataloge, paieškos laukelyje įvedę leidinio pavadinimą.
Kur gauti informaciją apie užsienio mokslinį žurnalą? Leidinio interneto svetainėje, kurią rasite atlikę paiešką Google pagal leidinio pavadinimą. Jeigu žurnalas yra VDU ŽŪA (ASU) prenumeruojamoje duomenų bazėje, galima spragtelėti žurnalo pavadinimą ir gauti informaciją. Žurnalų indeksavimą duomenų bazėse, citavimo indeksus reikia tikslinti tam skirtose duomenų bazėse.
Kas yra atviroji prieiga? Atviroji prieiga yra nemokama prieiga prie mokslinių publikacijų (straipsnių , konferencijos medžiagos ir kt.), nepažeidžiant autorių teisių. Dėl komercinės mokslinės leidybos, mokslinių žurnalų kainos vis didėja, o prieinamumas prie mokslinių striapsnių mažėja, todėl 1999 m. mokslo komunikacijoje prasidėjo atvirosios prieigos judėjimas. 2003 m. buvo pasirašyta Berlyno deklaracija. Filmukai apie atvirąją prieigą:
Kodėl svarbi atviroji prieiga?
Kaip skatinti atvirąją prieigą?
Kas yra atviroji prieiga?
Kas yra atvirosios prieigos žurnalai? Atvirosios prieigos žurnalai yra tradiciniai moksliniai, recenzuojami žurnalai, kurie prieinami internete nemokamai. Tokius žurnalus rasite portale DOAJ.
Kas yra institucinės talpyklos? Institucinės talpyklos yra mokslinių institucijų duomenų bazės kuriose saugomos ir publikuojamos institucijos ar kelių institucijų mokslinės publikacijos ar kita akademinė informacija. Tokias talpyklas rasite portale OpenDOAR. ASU institucinė talpykla.
Kaip iššifruoti sutrumpintą žurnalo pavadinimą ar jį taisyklingai sutrumpinti? Pasinaudokite tinklalapiais:
Journal Titles and Abbreviations
Tarptautinis standartas apie leidinių antraščių trumpinimą:
LST ISO 4:2005. Informacija ir dokumentavimas. Antraštinių žodžių ir leidinių antraščių trumpinimo taisyklės (tapatus ISO 4:1997) = Information and documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles of publications.
Kur gauti reikalingą mokslinį straipsnį, jeigu jo nėra bibliotekoje? Pirmiausia reikėtų patikrinti ar reikalingo straipsnio nėra bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse. Galima straipsnio kopiją užsakyti iš kitų bibliotekų per Tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą. Kreiptis į  Gražiną Šiaudikienę (grazina.siaudikiene@vdu.lt)
Kur gauti reikalingą knygą, jeigu jos nėra bibliotekoje? Pirmiausia reikėtų patikrinti ar reikalingos knygos nėra bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse. Lietuvos bibliotekose esančius leidinius galite užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą. Kreiptis į Gražiną Šiaudikienę (grazina.siaudikiene@vdu.lt)
Kaip sužinoti knygos egzempliorių, esančių Lietuvos bibliotekose, skaičių? 1) ASU bibliotekoje esančių knygų egzempliorių skaičių sužinosite bibliotekos el. kataloge: http://asu.library.lt Kataloge suradę knygą, jos įraše šalia filialo nuorodos matysite skaičius. Pirmasis skaičius yra tame filiale esančių knygos egzempliorių skaičius.2) Lietuvos akademinėse bibliotekose esančias knygas galima surasti Virtualios bibliotekos portale: http://www.lvb.lt
Atsivėrusiame lange, paieškos laukelyje įrašome knygos pavadinimą. Gautame knygų sąraše matome reikalingos knygos įrašą ir bibliotekų, kuriose ta knyga yra, nuorodas. Reikia pasinaudoti šiomis nuorodomis ir surasti knygos egzempliorių skaičių.
3) Lietuvos viešosiose bibliotekose esančias knygas galima surasti, pasinaudojus katalogu: www.libis.lt
Susiradę reikalingą knygą, spragtelėkite jos pavadinimą. Pateikiamas trumpas knygos aprašas, tuomet paspaudžiame nuorodą „Pilnas“. Atsivertusiame apraše pateiktas bibliotekų sąrašas. Norint sužinoti egzempliorių skaičių, reikia paspausti kiekvienos bibliotekos nuorodą. Paspaudę nuorodą rasite informaciją „Egzempliorių duomenys“.
Kur reikėtų kreiptis, kad biblioteka užsakytų reikalingas knygas? Kreipkitės tel.: 752304, biblioteka@asu.lt) arba užpildykite prašymą internete.

Mokslinės ir kitos informacijos šaltinių naudojimas

Kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis, norint pateikti cituotos literatūros sąrašą studijų ar mokslo darbuose? Mokslo darbuotojai, norintys paskelbti straipsnį ar monografiją, turi iš anksto pasidomėti, kokių taisyklių laikytis reikalauja mokslinio žurnalo redkolegija ar leidykla.
Apie citavimo stilius: https://biblioteka.vdu.lt/mokslui/bibliografines-nuorodos/apie-citavima/
Jeigu mokslo ar studijų darbui nėra skirtų specialių metodinių nurodymų, galima vadovautis Lietuvoje galiojančiais standartais. Metodinė priemonė:
Bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašų sudarymas
Kaip cituoti informacijos šaltinius, nenusiženginat autorių teisėms? https://biblioteka.vdu.lt/mokslui/bibliografines-nuorodos/
Kas yra Creative Commons, kaip tai susiję su autorių teisėmis? Žiūrėkite filmuką: http://www.youtube.com/watch?v=V4datr0Gk8A
Kaip automatizuotai parengti literatūros sąrašą ir įterpti nuorodas tekste? Naudokitės prenumeruojama programa RefWorks (https://biblioteka.vdu.lt/refworks/).

Apie ISSN ir ISBN suteikimą https://www.lnb.lt/paslaugos/leidejui/apie-isbn-ismn-issn

Kas suteikia ISBN? ISBN yra tarptautinis standartinis knygos numeris. Juos suteikia ISBN Lietuvos agentūra. Ji kontroliuoja ISBN žymėjimą, sudaro brūkšninius kodus, registruoja Lietuvos leidėjus, kaupia duomenų bazes apie juos bei jų leidžiamą produkciją ir skelbia el. kataloge „Lietuvos leidėjai“, tarptautiniuose registruose „Publishers` International ISBN Directory“. Daugiau informacijos. Jei norite užregistruoti https://www.lnb.lt/paslaugos/leidejui/registracija-ir-aptarnavimas
Kas suteikia ISSN? ISSN yra tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris. Juos teikia ISSN Lietuvos agentūra, kuri kontroliuoja žymėjimą, skaičiuoja brūkšninius kodus, nustato registracinę antraštę, kataloguoja užregistruotus leidinius, kaupia duomenis apie serialinių leidinių leidėjus ir skelbia juos el. kataloge „Lietuvos leidėjai“, o apie serialinius leidinius – tarptautinėje duomenų bazėje „ISSN Register“. Daugiau informacijos. Jei norite užregistruoti https://www.lnb.lt/paslaugos/leidejui/registracija-ir-aptarnavimas

Naudingos nuorodos mokslininkams

Lietuvos HSM duomenų archyvas – http://www.lidata.eu/
Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) – https://www.midas.lt/
Socialiniai tinklai mokslininkams – https://www.academia.edu/ https://www.researchgate.net
Mokslininkams recenzentams – https://publons.com/home/
Journal Citation Report (Web of Science) – https://www.youtube.com/watch?v=VJc3PC697oc&list=PLM1kuGdwRdGnkuPNk9xw6xZUdi7iwDxAW
Kaip patikrinti, ar leidinys, kuriame norite publikuoti yra patikimas? Think! Check! Submit! http://thinkchecksubmit.org/
SCOPUS rodikliai – https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED