Kursai, paskaitos, konsultacijos

Konsultuojame mokslininkus, dėstytojus ir studentus

Konsultuojame bibliotekoje kaip naudotis elektroniniu katalogu, rasti reikalingą informaciją ar leidinius. Konsultuojame skaitytojus kaip naudotis duomenų bazėmis, mokslinės informacijos ir komunikacijos klausimais.

Konsultuojame skaitytojus žodžiu, telefonu: 752304, el. paštu: biblioteka@asu.lt

Mokome pirmakursius naudotis biblioteka

Pirmo kurso studentams kasmet rugsėjo mėn. vyksta 2 akad. val. mokymai. Dalyvavimas mokymuose būtinas. Studentai išklausę paskaitas pasirašo skaitytojų sąraše ir gauna teisę naudotis bibliotekos paslaugomis. Mokymų tvarkaraštis paskelbiamas Rugsėjo pradžioje. Jį galima rasti Interneto skaitykloje ir fakultetų dekanatuose.

Mokymuose supažindinama su bibliotekos struktūra ir paslaugomis, naudojimosi taisyklėmis, skaitytojų pareigomis ir atsakomybe, aptarnavimu bibliotekoje ir skaityklose, leidinių išdavimo tvarka, paieška bibliotekos elektroniniame kataloge ir knygų užsakymu internetu, paieška Lietuvos virtualios bibliotekos portale. Paskaitose naudojamos pateiktys, internetas ir kitos vaizdo priemonės.