ASU mokslo publikacijos

ASU publikacijų duomenų bazė

Adresas internete: http://lzuu.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=LZU02
Duomenų bazėje aprašyta per 30 000 Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų: monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių ir kitų dokumentų. Galima atlikti paiešką pagal autorių, antraštę, raktinius žodžius ir kitus požymius.
Duomenų bazė laisvai prieinama bet kurioje interneto darbo vietoje.


LieMSIS PDB

Adresas internete: http://pdb.library.lt
Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos mokslo publikacijų duomenų bazėje (LieMSIS PDB) atsispindi Universiteto darbuotojų publikacijų įrašai iš anksčiau minėtos mokslo publikacijų duomenų bazės, apjungti su universiteto informacinės sistemos administraciniais duomenimis. Universiteto darbuotojai gali šioje duomenų bazėje analizuoti savo publikacijas įvairiais aspektais, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.
Publikacijų autoriai gali prisijungti prie šios duomenų bazės naudodami tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį kaip ir jungdamiesi prie Universiteto bibliotekos elektroninio katalogo.


Darbuotojų mokslo publikacijų registravimo tvarka

Pagal 2003 m. vasario 26 d. Rektoriaus įsakymą Nr. 40kb§1, Universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir doktorantų  publikacijos privalo būti registruotos Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos publikacijų duomenų bazėje (LieMSIS PDB).
Minėti darbuotojai ir doktorantai pateikia mokslo publikacijas, laikantis tokios tvarkos:

Autoriai per vieną mėnesį nuo publikacijos paskelbimo bibliotekos PDB sektoriui turi pateikti publikacijų originalus arba kopijas:

  • Knygos – antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio ir metrikos kopijas; nurodyti knygos puslapių skaičių;
  • Straipsnio – leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio ir metrikos kopijas ir viso straipsnio kopiją; nurodyti leidinio puslapių skaičių;
  • Spausdintos konferencijos pranešimų medžiagos (tezių) –  leidinio, kuriame išspausdinta medžiaga, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio ir metrikos kopijas ir viso pranešimo (tezių) kopiją; nurodyti leidinio puslapių skaičių;

Autoriai, pateikdami publikacijas ar jų kopijas, nurodo mokslo kryptį bei universiteto padalinį, kuriam turi būti priskirta publikacija.
Registravimą atlieka Informacinių paslaugų skyriaus PDB sektorius (atsakinga sektoriaus vadovė Laimutė Butkuvienė, tel. 788118; el. paštas:laimute.butkuviene@asu.lt).